Volgens de wet ben je verplicht een zieke werknemer twee jaar lang een deel van zijn loon door te betalen. In artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek staan de volgende basisregels voor alle werkgevers in Nederland:

  • Jaar 1: je betaalt minimaal 70 procent van het loon, waarbij je niet onder het wettelijk minimumloon mag komen. 
  • Jaar 2: je betaalt minimaal 70 procent van het loon.

Let op

In je cao staat mogelijk een hoger percentage voor loondoorbetaling bij ziekte. In veel cao’s staat dat je in het eerste jaar 100 of 90 procent van het loon moet doorbetalen. Ook kan er een hoger minimumloon van kracht zijn volgens je cao. Controleer dus goed de regels over loon en ziekte in jouw cao.

Heeft u hulp nodig of informatie? Wij helpen u graag, neem vrijblijvend contact op.