Verhuisbericht

Met ingang van 1 augustus 2019 hebben we een nieuw kantoor. We gaan dit natuurlijk vieren met een gezellige opening. Het nieuwe adres is: Willem Dreeslaan 185 – 2729 NE Zoetermeer

Loondoorbetaling bij ziekte, hoeveel?

Volgens de wet ben je verplicht een zieke werknemer twee jaar lang een deel van zijn loon door te betalen. In artikel 629 van het Burgerlijk Wetboek staan de volgende basisregels voor alle werkgevers in Nederland: Jaar 1: je betaalt minimaal 70 procent van...

Hoe wij organisaties helpen te voldoen aan de AVG

AVG vervangt WBP Vanaf 25 mei 2018 zijn nieuwe strenge Europese privacyregels van kracht in Nederland. Dan gaat namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Het kost enige tijd om aan de nieuwe regels te voldoen, dus het is zaak hier zo snel mogelijk...